management · advies · coaching

Mijn kracht ligt in het ondersteunen van organisaties die zich richten op het continu verbeteren van het bedrijfsresultaat en die zich ontwikkelen naar een wendbare en lerende organisatie. Hierbij concentreer ik me op de vakgebieden ICT, CRM en bedrijfsvoering. Afhankelijk van de vraagstelling vervul ik de opdracht vanuit de rol van:

 • Lijnmanager van afdelingen ICT, CIO, CRM en Operations
 • Programmamanager van business trajecten
 • Strategisch adviseur
 • Verandermanager

De opdrachten bevatten een verandercomponent op het gebied van:

Innovatie van dienstverlening, processen en ICT
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
 • Het inrichten van portfolio, programma en projectmanagement.
 • Het versterken van de business-ICT alignment en het ontwikkelen onder architectuur.
 • Het verbeteren van ICT en Customer Service processen.
 • Het opzetten van keten- en procesmanagement, SLA en service management.
Het stimuleren van een lerende organisatie
 • Het in de kracht zetten van mensen, management teams en afdelingen
 • Het ontwikkelen en implementeren van een passende cultuur
Het implementeren van een organisatieverandering
 • Het leiden van reorganisaties, fusies en overnames.
 • Het beantwoorden van vraagstukken rondom in- en outsourcing, outtasking en de inzet van een flexibele schil.
 • Het verbeteren van de organisatie structuur en functiebouwwerk.
Implementeren van besturingsmodellen
 • Het doorvertalen van de bedrijfsstrategie naar besturingsprincipes en ICT en CRM beleid.
 • Het sturen op concrete prestaties: BBSC, kpi-dashboard, pdca cyclus, SMART jaarplannen.
Toezicht houden
 • Het ontwikkelen van de kwaliteit van de toezichthoudende functie.
 • Het versterken van de samenwerking tussen bestuurder en toezichthouder en de toezichthouders onderling.

Klik op de titel voor meer informatie.