management · advies · coaching

Het uitbesteden van geautomatiseerde processen en denkkracht is een ingrijpende verandering in de organisatie. Bij de start van een dergelijk proces is het van belang om goed na te denken over de reden van outsourcing. Immers outsourcing moet ondersteunend zijn aan de bedrijfsstrategie. Cruciaal bij outsourcing is dat de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed geregeld wordt in termen van afgesproken resultaten en kwaliteit van de output. Lees het artikel ‘Visie op outsourcing of outtasking’.