management · advies · coaching

De onderstaande waarden bepalen de manier waarop ik samenwerk en mijn resultaten bereik.

Samen werken zorgt voor een duurzaam resultaat. Een resultaat waar je trots op bent en wat gedragen wordt door de organisatie. Samenwerken is effectief als een ieder in zijn/haar kracht staat en de eigen toegevoegde waarde durft te tonen. Eigen wijsheid, durven doen en persoonlijk leiderschap zijn hierbij essentieel. Elkaar helpen en van elkaar willen leren zorgen voor plezier en scherpte in de weg naar het resultaat. Voor mij persoonlijk is de weg naar het resultaat interessanter dan het resultaat zelf.

Ik geloof in continue ontwikkeling en duidelijke keuzes maken. Het continu verrijken van je kennis en ervaring zorgt voor diepgang en de juiste inzichten. Door deze inzichten in een open dialoog te delen, worden de juiste besluiten genomen en wordt er een pad ingezet naar continue ontwikkeling. Voor mij persoonlijk is continue ontwikkeling het maken van grote en kleine stappen en soms gewoon stil staan. Als je stil staat heb je tijd om je bewust te worden van de dingen om je heen. Om verder te komen zijn soms grote en soms kleine stappen nodig. Vaak blijken de kleine stappen achteraf de grote stappen te zijn.

Ik geloof in ondernemen met veel creativiteit, flexibiliteit en een lach. Dit zorgt voor energie en een houding om in alle omstandigheden tot een goed resultaat te komen.