management · advies · coaching

Voorbeelden van opdrachten en rollen

Kwartiermaker/verandermanager
  • Na een reorganisatie: het opnieuw inrichten van de afdeling Informatiemanagement, procesmanagement en functioneel beheer (20 fte).
  • Herstructurering van een zestal ondersteunende afdelingen op het gebied van beleid, KAM, programmamanagement, ICT, proces- en SLA management (33 fte). Doel het behalen van operational excellence door synergie, verzakelijking, lerend vermogen, ondernemerschap en bestuurbaarheid.
  • Samenvoeging van verschillende call centers (>1000 fte) met ieder hun eigen werkwijze, ICT en processen en arbeidsverhoudingen.
 
Lijnmanager
  • Manager Operations bij een kredietverlener (75 fte). Revitaliseren van de afdeling. Vijf teams: Verkoop, Betalingsverkeer, Klanten service, Bijzonder beheer, Effecten & financial lease.
  • Manager Product Services (145 fte), shared service center op het gebied van de personeels- en salarisadministratie. Het SSC is ontstaan na het opkopen van een aantal bedrijven. Opdracht was het rendabel krijgen van de bedrijfsvoering.
 
Programmamanager
  • Verantwoordelijk voor het innovatie programma van een beleggingsinstelling. Het professionaliseren van het proces project matig werken en teambuilding.
  • Verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuwe architectuur, na samenvoeging van een aantal aangekochte bedrijven.
  • Verantwoordelijk voor het programma ‘klantbehoud en stijging verkopen verzekeringen via eigen distributiekanalen’.
 
Business architect en strategisch adviseur
  • Ondersteuning RvB en directie bij het begeleiden van reorganisaties en advisering over de strategie en haalbaarheid van nieuwe producten.
  • Opstellen van informatieplannen op het gebied van operationele zaken, sales & distributie, corporate products en vast-mobiel telefonie integratie;