management · advies · coaching

Mijn aanpak is gericht op het leveren van een plezierige weg naar een concreet en duurzaam resultaat.

  • Brede acceptatie. Ik luister goed naar de inbreng vanuit de gehele organisatie en vertaal dit door naar een aanpak en resultaatdefinitie. Hierdoor werken medewerkers graag mee aan het bereiken van een bij de organisatie passend resultaat.
  • Concreet en onderbouwd. Na een korte maar grondige analyse, volgt een concreet plan van aanpak met daarin heldere doelstellingen, activiteiten en (tussen) resultaten.
  • Praktisch en daadkrachtig. Mijn aanpak is pragmatisch en gericht op het bereiken van tastbare en bruikbare verbeteringen. Er zijn vele wegen naar Rome. De weg moet passend zijn bij de wensen van medewerkers en management.
  • Flexibel. Als de situatie of de problematiek wijzigt, pas ik na overleg, de opdracht en/of de aanpak daarop aan.
  • Leiderschap. Mijn uiting van leiderschap stimuleert anderen tot het ontwikkelen van hun eigen wijze van leiderschap.
  • Zelfstandig. Ik ben gewend om binnen korte tijd goede relaties op te bouwen en me de materie snel eigen te maken. Hierdoor kan ik snel aan de slag.